sitemap

sitemap คืออะไร

Sitemap คือไฟล์ที่ใช้ในการแสดงรายการของเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานและโปรแกรมค้นหาเว็บไซต์สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย โดยส่วนมากใช้ในการทำ SEO เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการทำให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏบนเครื่องมือค้นหาอย่าง Google ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการช่วยเรียงลำดับหน้าเว็บไซต์ให้ดีขึ้น โดยการสร้าง Sitemap จะช่วยให้ Google bot วิเคราะห์และเข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน ช่วยให้ Google สามารถแนะนำเว็บไซต์ของคุณให้กับผู้ใช้งานอย่างเหมาะสมขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการดึงผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณมากยิ่งขึ้นด้วย

เรื่อง